PLGBC Green Building Award 2017, Kat. 1: Business Garden Warszawa

PLGBC Green Building Awards

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. W 2018 roku odbędzie się 7. edycja tego konkursu.

Prace oceniane są zarówno pod względem walorów architektonicznych, estetycznych, jak i walorów związanych z budownictwem ekologicznym i rozwojem zrównoważonym. Pod uwagę brane są również wszelkie ciekawe nowatorskie pomysły adresujące połączenie wymienionych walorów.

Celem konkursu jest wyróżnienie zaangażowania uczestników konkursu w rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce, a także podniesienie świadomości tego rozwoju wśród uczestników rynku budowlanego w Polsce i na świecie.

Ogólne warunki konkursowe

 • Konkurs jest ogólnodostępny

 • Konkurs obejmuje budynki i wnętrza projektowane i zrealizowane na terenie Polski oraz materiały budowlane, wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie budynków dostępne na terenie Polski

 • Konkurs nie wymaga żadnych opłat wstępnych!

Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą publicznie ogłoszeni 4 października 2018 r. podczas PLGBC Green Building Symposium 2018 oraz otrzymają dyplomy uznania i statuetki „PLGBC Green Building Awards”.
Lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronie internetowej PLGBC, opublikowana w newsletterze PLGBC oraz w publikacjach Patronów Medialnych.

Terminy

Zgłoszenie składa się z dwóch obligatoryjnych punktów, które zaleca się wykonać jednego dnia:

 1. wypełnienia odpowiedniego formularza online;

 2. wysłania na adres mszczepanik@plgbc.org.pl wszelkich załączników wymaganych w danej kategorii – w postaci linku do plików załadowanych na WeTransfer lub Dysk Google.

Obydwa punkty należy wykonać do dnia 14.09.2018 (termin wydłużony).

Wymagania konkursowe

Kategoria 1: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny certyfikowany

W tej kategorii mogą startować obiekty zrealizowane w okresie 09.2016-09.2018, które oficjalnie posiadają certyfikat oceny wielokryterialnej.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

 • Green Checklist lub Scorecard wraz z podsumowaniem wyników

Kategoria 2: Najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź precertyfikowany)

W tej kategorii mogą startować obiekty zrealizowane w okresie 09.2016-09.2018, ubiegające się dopiero o certyfikat, precertyfikowane (BREEAM, DGNB, HQE, LEED, WELL) bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

 • Symulacja Green Checklist lub Scorecard będzie dodatkowym atutem

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny

Do tej kategorii mogą być zgłaszane niezrealizowane jeszcze projekty obiektów ekologicznych (lub projekty ideowe, nieprzewidziane do realizacji), wykonane w okresie 09.2016-09.2018, oraz obiekty będące w trakcie budowy. W tej kategorii mogą startować profesjonaliści oraz studenci (oceniani osobno).

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

Kategoria 4: Najlepszy zrealizowany ekologiczny budynek sektora publicznego

W tej kategorii mogą startować zrealizowane w okresie 09.2016-09.2018 obiekty użyteczności publicznej certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, precertyfikowane, bądź też budynki, które nie będą certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zarówno architektonicznym, jak i zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis budynku według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • minimalnie jeden rzut zagospodarowania terenu i rzut typowej kondygnacji oraz wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

 • Green Checklist lub Scorecard (dla budynków podlegających certyfikacji)

Kategoria 5: Najlepsze zrównoważone wnętrze

W tej kategorii mogą startować wnętrza (np. biura, powierzchnie handlowe) zrealizowane w okresie 09.2016-09.2018, certyfikowane, ubiegające się o certyfikat, bądź też wnętrza, które nie są certyfikowane, lecz posiadają szczególne wartości wyróżniające je pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

 • opis wnętrza według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • minimalnie jedna wizualizacja lub zdjęcie ilustrujące koncept – forma graficzna dowolna, całkowita liczba plików: maksimum 10 plików po maksimum 5 MB każdy

Kategoria 6: Green Product of the Year

Do tej kategorii mogą być zgłaszane zrównoważone produkty i systemy związane z szeroko pojętym budownictwem, bądź też zielone technologie dla budownictwa, które zasługują na szczególną uwagę.

Wymagania:

 • opis produktu według udostępnionego przez PLGBC formularza

 • wizualizacja bądź zdjęcie produktu

Komisja Konkursowa

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy skład Komisji Konkursowej PLGBC Green Building Awards 2018:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, Politechnika Krakowska – Przewodniczący Komisji Konkursowej
mgr inż. arch. Justyna Biernacka, SARP Warszawa
Bartłomiej Kisielewski, Horizone Studio
Ewa Kowalska-Ocneanu, WSP Polska
Jakub Lewkowicz, Kuryłowicz & Associates
Marta Siczek, Interface
dr inż. arch. Aleksandra Witeczek
, Politechnika Śląska